KARTA ZGŁOSZENIA / CONFERENCE PARTICIPATION APPLICATION

  • Karta zgłoszenia udziału w Konferencji Refleksyjne wychowanie – kliknij tutaj 
  • Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy kierować na adres e-mail:

konferencjawychowanie@us.edu.pl   (główny)

konferencjawychowanie@interia.pl  (pomocniczy)


  • Conference participation application form the Coonference on „Reflective upbringing” –  click here
  • Application for participation in the Conference please contact us at e-mail:

konferencjawychowanie@us.edu.pl    (main)

konferencjawychowanie@interia.pl  (auxiliary)