RADA NAUKOWA, KOMITET ORGANIZACYJNY / THE SCIENTIFIC COUNCIL, ORGANISATIONAL COMMITTEE

RADA NAUKOWA/THE SCIENTIFIC COUNCIL

prof. dr Adnan Tufekčić  (University of Tuzla – Bośnia i Hercegowina
prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs  (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska (Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku – Białej)
dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. prof. PolSl Beata Pituła (Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Beata Ecler-Nocoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

………………

KOMITET ORGANIZACYJNY/ORGANISATIONAL COMMITTEE

dr Małgorzata Kitlińska – Król; e-mail: malgorzata.kitlinska-krol@us.edu.pl tel. +48 606 421 479
dr Joanna Góźdź; e-mail: joanna.gozdz@us.edu.pl
dr Edyta Widawska
dr Edyta Charzyńska