Strona główna

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom konferencji

i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją (link do zdjęć)

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja „Refleksyjne wychowanie”

 18 listopada 2016 roku

 Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53,

40 – 126 Katowice

8.30 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 –9.50 Inauguracja konferencji
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Dr hab. Ewa Szadzińska Dyrektor Instytutu Pedagogiki UŚ
Prof. dr hab. Ewa Wysocka Kierownik Zakładu Teorii Wychowania

     Część I: Sesja plenarna

9.50 – 13.30 (sala 209)

Moderator:

dr hab. Alicja Żywczok (Zakład Teorii Wychowania UŚ)
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński): Refleksyjność jako kategoria metodologiczna. O niektórych skutkach jej braku w pedagogice
Prof. dr Adnan Tufekcic (University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina) The Anthropocentric Character of Reflective Upbringing
Dr hab. prof. PolSl Beata Pituła (Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej w Gliwicach) Refleksyjność nauczyciela – walor czy ograniczenie?
Prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs  (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Uwarunkowania refleksyjnego wychowania
11.20 -11.40 przerwa kawowa
 Dr hab. Izabela Krasiejko (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Różne wymiary refleksyjności asystenta rodziny
Dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Refleksyjność młodego pokolenia w kontekście przemian młodzieńczego buntu – sukces czy porażka edukacyjna
Dr Andrzej Margasiński (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) Aplikacje wychowawcze koncepcji genderowych – między nauką, ideologią a bezrefleksyjności
12.45 – 13.30  Sesja posterowa (sala 209)

–     Autorzy posterów w krótkich prezentacjach nt. swoich dzieł

Mgr Anita Garbat (Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach) POSTER-  Wizerunek nauczycieli na stronach internetowych szkół – refleksja nad kreatywnością (WSPÓŁAUTOR Dorota Anna Mętrak)
Mgr Dorota Anna Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) POSTER – Myślenie krytyczne jako kompetencja refleksyjnej jednostki. (WSPÓŁAUTOR Anita Garbat)
Mgr Magdalena Leśniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) POSTER – Autorytet rodzicielski – refleksja nad wychowaniem
Mgr Patrycja Anna Leśniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II) POSTER – Refleksyjność w rodzinnym wychowaniu do altruizmu
 Mgr Marie Bajnarowa (Masarykovy Univerzity, Pedagogicka Faculta)  POSTER – Artistic Self-Expression of Adolescents with Behavioural Disorders in Educational Facilities of Institutional Care

  13.30 – 14.30   Przerwa obiadowa i kawowa („LIMONKA“- stołówka uniwersyteckaparter budynku)     

Część II: Sesja dyskusyjna/panelowa

14.30 – 16.50

14.30 – 15.00 (sala 209)
Refleksyjny student w „Teatrze Cieni“ projekcja filmu (warsztaty Teatru Cieni – Dr Monika Frania, Dr Magdalena Christ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
15.00 -16.50 Problemy do dyskusji w poszczególnych sekcjach (wyznaczone sale)
1. Refleksyjność jako kategoria teoretyczna
2. Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna/w wychowaniu
3. Determinanty kształtowania/rozwoju refleksyjności
4. Refleksyjność z perspektywy nauczyciela i ucznia
5. Refleksyjna praktyka wychowawcza

Sekcja I    (sala 210)

Moderator: Dr hab. prof. ATH Izabela Bieńkowska (Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku – Białej)
Mgr Urszula Słyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) WYSTĄPIENIE – Wpływ środowiska szkolnego na rozwój refleksyjności nauczyciela w dobie edukacyjnych reform
Mgr Leszek Świeca (Uniwersytet Jagielloński) WYSTĄPIENIE – Niezakładane efekty kształcenia a makiawelizacja komunikacji społecznej
Lic. Joanna Sapa (Uniwersytet Śląski w Katowicach) WYSTĄPIENIE – Refleksyjne wychowanie z punktu widzenia wychowywanych. Uczniowie oceniają rodziców
Mgr Barbara Koczur (warsztaty artystyczne MDK) Udział w dyskusji
Mgr Dorota Anna Mętrak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Udział w dyskusji
Mgr Anita Garbat (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Udział w dyskusji
Agnieszka Hora (studenckie koło naukowe Change) Udział w dyskusji
Joanna Skiba (studenckie koło naukowe Chang Udział w dyskusji
Dr Joanna Góźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Udział w dyskusji
Dr Małgorzata Kitlińska-Król (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Udział w dyskusji

 Sekcja II  (sala 201)

Moderator: Dr hab. Ewa Szadzińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr Jolanta Pułka (Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego) WYSTĄPIENIE – Refleksyjność w projektowaniu programów edukacyjnych
Dr Monika Jakubowska (Uniwersytet Warszawski) WYSTĄPIENIE – Tutoring wychowawczy jako refleksyjna praxis edukacyjna
Mgr Radosław Szymański (Neuron Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
WYSTĄPIENIE – Analiza oczekiwań współczesnego rodzica jako element budowania relacji rodzic-uczeń-nauczyciel-szkoła z perspektywy pragmatyzmu
Mgr Marie Bajnarowa (Masarykovy Univerzity, Pedagogicka Faculta) Udział w dyskusji
Mgr Magdalena Leśniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Udział w dyskusji
Mgr Maciej Łoś (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Udział w dyskusji
Żaneta Sucheta (Koło Naukowe Change) Udział w dyskusji
Patrycja Wąglorz (Koło naukowe Change) Udział w dyskusji

Sekcja III  (sala 209)

Moderator: Dr hab. Beata Ecler-Nocoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Dr Arleta Suwalska (Uniwersytet Łódzki)  WYSTĄPIENIE – Refleksyjność a bezrefleksyjność w  świetle neoliberalnej gry interesów w edukacji brytyjskiej
Mgr Dagmara Chlasta – Obłąk (Nauczyciel w gimnazjum)  WYSTĄPIENIE – Społeczny aspekt wychowania przez muzykę w środowisku pozaszkolnym w świetle refleksyjnej koncepcji pedagogiczno-estetycznej Yehudi Menuhina
Dr Edyta Widawska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)  WYSTĄPIENIE – Refleksyjność w pracy animatora społecznego
Mgr Lidia Częstochowska (Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla dzieci)  Udział w dyskusji
Mgr Patrycja Anna Leśniak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)  Udział w dyskusji
Dominika Musioł (Koło Naukowe Change)  Udział w dyskusji
Agata Ciszewska (Koło Naukowe Change)  Udział w dyskusji
16.50 – 17.00 przerwa kawowa

Podsumowanie/wnioski z dyskusji w sekcjach

17.10 – 17.20 (sala 209)

17.20 – 17.30  Zakończenie konferencji

___________________________________________________________________________________________________

Komunikat I

ZAKŁAD TEORII WYCHOWANIA

ma zaszczyt zaprosić do udziału w

I Międzynarodowej Naukowej Konferencji „Refleksyjne wychowanie”

 która odbędzie się

18 listopada 2016 roku

 

Miejsce konferencji: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53,

40 – 126 Katowice

PATRONAT HONOROWY

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Prof. zw. dr hab. Stanislaw Juszczyk

Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Ewa Szadzińska

Kierownik Zakładu Teorii Wychowania dr hab. prof. UŚ Ewa Wysocka

Refleksyjność w pedagogice to zdolność do rozważenia, analizowania pedagogicznego działania, zastanowienia się nad nim.  Bez wątpienia refleksyjność stanowi istotną kompetencję pedagoga, nauczyciela, rodzica, każe mu odchodzić od schematów, wejść w siebie a równocześnie wyjść poza siebie, nie ustawać w poszukiwaniu nowych dróg i rozwiązań, krytycznie odnosić się do osiągniętych celów. John Dewey, myśląc o refleksyjności podkreślał towarzyszący jej stan zakłopotania, zaniepokojenia, niepewności, wątpienia. Po wtóre, refleksyjność to okoliczność- akt badania lub poszukiwania – skierowany ku wykryciu innych faktów, służących do potwierdzenia lub obalenia nasuwającego się mniemania[1]. Refleksyjność zatem wymaga aktywności pedagoga, jego zaangażowania i autentyczności, bowiem  wyłącznie uczciwie zaangażowanego wychowawcę stać na spojrzenie w tył, rzetelną ocenę własnego działania i zmianę swojego postrzegania.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest próba uchwycenia wszelkich znaczeń refleksyjności dla pedagogicznego działania, a także poszukiwanie odpowiedzi  na takie  pytania jak: czy i na ile refleksyjność jest obecna w postawach współczesnych pedagogów, rodziców, nauczycieli; w jaki sposób  pogłębiać refleksyjność wychowawców; czy refleksyjność jest cechą współczesnych instytucji wychowujących oraz czy dzisiejsze instytucje wychowujące uczą refleksyjności itd. W obszarze eksploracji znajdą się również zagadnienia związane ze związkami zdolności do refleksyjności z kreatywnością w rozwiązywaniu zadań i problemów.

W ramach obrad konferencyjnych zapraszamy do zaangażowanej dyskusji oraz dzielenia się  refleksją badawczą w różnorakich wymiarach (teoretycznych, praktycznych) w odniesieniu do zagadnień dotyczących refleksyjnego wychowania.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 1. Refleksyjność jako kategoria teoretyczna
 2. Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna/w wychowaniu
 3. Determinanty kształtowania/rozwoju refleksyjności
 4. Refleksyjność z perspektywy nauczyciela i ucznia
 5. Refleksyjna praktyka wychowawcza

W zamyśle konferencja ma umożliwić omówienie zagadnień związanych z realizacją procesu refleksyjnego wychowania dzieci i młodzieży we współczesnej rzeczywistości społecznej  w różnych perspektywach. Pokładamy nadzieję, iż spotkanie naukowe będzie płaszczyzną do podzielenia się wiedzą z przeprowadzonych badań, okazją do wymiany dobrych praktyk z zakresu wychowania w rozmaitych środowiskach oraz okolicznością do interdyscyplinarnego zgłębienia zagadnienia refleksyjności w wychowaniu. Po konferencji będziemy oczekiwać na Państwa artykuły, które złożą się na recenzowaną monografię, będącą pokłosiem naszego spotkania.

WAŻNE TERMINY 

 • do 10. 2016 r. – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem głosu w           dyskusji (+ główne tezy) lub posteru;
 • do 10.2016 r. –  uiszczenie opłaty konferencyjnej;
 • do 11.2016 r. –   ogłoszenie listy uczestników konferencji (komunikat II);
 • do 11.2016 r.przesłanie artykułu do publikacji;
 • wydanie monografii w formie papierowej 2017 r.;

PUBLIKACJA

Zgłoszone referaty, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (4 pkt.).

W oczekiwaniu na spotkanie i naukową refleksję

przesyłamy wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiamy

[1] J. Dewey, Jak myślimy?, PWN, Warszawa 1988, s. 33


DEPARTMENT OF THEORY OF UPBRINGING

is pleased to invite you to participate in

The 1st Academic Conference on „Reflective upbringing”

 which will take place on

the 18th of November 2016

Conference venue: Faculty of Pedagogy and Psychology,  Grażyńskiego 53,

40 – 126 Katowice

HONORARY PATRONAGE

 • The Dean of the Faculty of Pedagogy and Psychology, Professor  Stanislaw Juszczyk, hab. Ph.D.
 • The Director of the Institute of Pedagogy, Ewa Szadzińska, hab. Ph.D.
 • Head of the Depertment of Theory of Upbringing, Ewa Wysocka, hab. Ph.D., professor UŚ

In pedagogy, reflexivity is the ability to consider, analyse and reflect on the pedagogical process.  Without a doubt, reflexivity constitutes a significant competence of a pedagogue, teacher, and a parent, and causes them to depart from traditional mindset and take a look within themselves as well as to step outside themselves. Reflexivity is a constant search for new ways and solutions where one is capable of critical evaluation of achieved goals. When considering reflexivity, John Dewey highlighted its inherent states of perplexity, unease, uncertainty and doubt.  In addition to the above, reflexivity is a circumstance – the act of doing or searching – aimed at detecting other facts which could aid us in the confirmation or rejection of a certain presumption.[1] Reflexivity therefore, requires the pedagogue’s activity, their involvement and authenticity, because only honest and engaged educator is capable of looking back and subjecting their own actions to a fair evaluation, and consequently changing their point of view.

PURPOSE OF THE CONFERENCE

The objective of the conference is to capture the variety of meanings of reflexivity in pedagogical activity, as well as to find answers to such questions as: Is reflexivity present in attitudes of present-day pedagogues, parents and teachers, and to what extend?; how to deepen the reflexivity of educators?; Is reflexivity a quality present in current upbringing institutions, and are current upbringing institutions teaching reflexivity?, etc. The area of our exploration will also cover issues concerned with the relation between capability for reflexivity and the creativity in solving tasks and problems.

As part of conference deliberations we invite you to an engaged discussion and sharing your scientific reflection in various forms (theoretical, practical) in relation to issues concerning reflexive upbringing.

 THE THEMATIC AREAS OF THE CONFERENCE

 1. Reflexivity as a theoretical category
 2. Reflexivity as a pedagogical category
 3. Determinants of the reflexivity.
 4. Reflexive teachers.
 5. Reflexive upbringing practice

The intention of this conference is to enable the discussion of topics related to the implementation of the process of reflective upbringing of children and youth in the present-day social reality in different perspectives. We hope that this academic meeting will serve as a platform for sharing knowledge and conducted researches, an opportunity to exchange good practices of rearing in various environments, as well as a chance for interdisciplinary exploration of the subject of reflexivity in upbringing. After the conference, we will await Your articles which will compose a reviewed monograph constituting the record of our meeting.

IMPORTANT DATES 

 • until 10.2016   –   conference participation application along with the discussion subject (+ main points) or a conference poster;
 • until 10.2016 r. –   payment of the conference fee;
 • until 11.2016 r.. –   announcement of the list of participants (Announcement II);
 • until 11.2016 rsending article for publication;
 • paper publication of the monograph 2017;

PUBLICATION

Reported papers, after receiving positive reviews, will be published in a scientific monograph Publishing University of Silesia in Katowice (4 points.).

Looking forward to our meeting and scientific reflection,

we send best regards and greetings

[1] J. Dewey, Jak myślimy?, PWN, Warszawa 1988, p. 33